Zautomatyzuj cały proces lub wybrane etapy

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Skontaktuj się z nami!

Ustalmy plan ograniczenia ryzyka kredytowego w Twojej firmie.

Porozmawiajmy o uproszczeniu i automatyzacji procesu leasingowego. Podczas pierwszego spotkania:

  • zaprezentujemy możliwości ProcessWay,
  • określimy priorytety ważne z perspektywy poprawy jakości Twojego portfela,
  • ustalimy zasady wymiany danych ProcessWay API,
  • poznasz efekty, które możesz osiągnąć dzięki implementacji ProcessWay.
+48 22 327 15 00